Hasses Taxi Mönsterås

Title
Till innehåll
Välkommen till Hasses Taxi

Vi utför företags- och budtransporter.
Utöver detta är vi givetvis också ett taxiföretag. Vi har alkolås i vår taxibil. Allt för Din säkerhet.
Som medlem i Svenska Taxiförbundet uppfyller Hasses Taxi kvalitetskraven i ”God Taxitradition".
Mönsterås januari 2007
Hans Strömlöv/Hasses Taxi
Hasses Taxi, Mönsterås 0499-135 00
Tillbaka till innehåll